Jaké dřevo je nejvhodnější

I jen v naší republice roste mnoho nejrůznějších druhů stromů. Máme tu smrky, které rostou v horských oblastech, jedle, buky, duby, a nesmíme zapomínat ani na ty ovocné. Každý roste v trochu jiných podmínkách, a tak je pochopitelné, že i jejich struktura musí být odlišná. Z toho pak vyplývá fakt, že dřevo různých druhů stromů má různé vlastnosti. Stačí se zeptat kteréhokoliv truhláře a on vám řekne, k čemu se který druh nejlépe hodí. Avšak platí to nejen pro zpracování, nýbrž i pro topení. Možná se to zdá zvláštní – na první pohled hoří všechno dřevo stejně. Avšak to je pouze povrchní pohled. Stačí se jen podívat trochu hlouběji a zjistíme, že rozdíly tu skutečně jsou.

Jaké jsou rozdíly?

Těmi nejdůležitějšími jsou asi rozdíly v délce hoření a ve výhřevnosti, tedy v tom, kolik tepla hoření daného materiálu vyprodukuje. Ideální je, aby obě tyto hodnoty byly co nejvyšší. Tak tomu samozřejmě není a je tedy nutné využít kompromisu mezi těmito hodnotami a cenou. Přesto je fakt, že se kotel na dřevo rozhodně vyplatí. Přeci jen, kdyby ne, těžko by si získal současnou oblibu.