Už nikdy žádný zápach

Moderní polypropylenové septiky jsou vodotěsné nádrže různého tvaru, většinou obdélníkovém válcové. Jsou svařeny z polypropylenových desek různé tloušťky. Použitý polypropylen je homogenní a certifikovaný. Rozhodně nejde o recyklovaný nekvalitní materiál.
Septiky jsou konstruovány jako několika komorový systém, nejčastěji mají komory tři. Tyto komory jsou vzájemně odděleny příčkou, ve které jsou otvory. V komorách dochází k čištění vody a usazování kalu. Čištění je mechanické a biologické. Kal se pak musí pravidelně vyvézt.

Komorový systém

Septiky mají strop s jedním či dvěma otvory, které jsou opatřeny víky, a je tam umožněna kontrola jednotlivých komor septiku. Nádrže mají přítokové odtokové potrubí. Předčištěná voda většinou odtéká trativodem do země.