Zimní údržba příjezdových cest

Ať už váš automobil stojí na příjezdové cestě nebo je zaparkovaný v garáži, v zimních měsících se bez odklizené příjezdové cesty z domu nedostanete. Nejsložitějším a nejnáročnějším řešením je po každém větším zasněžení cestu ručně odklidit. Výhodnějším řešením je použití vhodných posypových materiálů, které znemožní smyk na vozovce. Jako posypový materiál se nejčastěji používá písek, štěrk či struska. Nejlépe sehnatelný posypový materiál je rozhodně štěrk a písek. Výhoda písku spočívá v jeho malé zrnitosti, to znamená, že s příchodem jara není nutné písek odklízet.

Používáme vhodné materiály

Inertní materiály je nejvhodnější použít v případech, kdy nedošlo k výraznému zasněžení vozovky či je vozovka již zbavena sněhu. Zimní údržba silnic a komunikací se neobejde bez chemických rozmrazovacích materiálů, které jsou často používané i během údržby silnic. Chlorid sodný či chlorid vápenatý, které se nejčastěji používají k odklízení sněhu, naleznete ve většině velkých supermarketech. Směs se snadno aplikuje a znemožňuje vytvoření kluzkého náledí.